Nadpisy: Buttler- Fontsquirrel.com, Questa Grande, Playfair Display-Goggle fonts
texty: Georgia patková
pro poznámky, citáty: jen zvýraznění kurzívou (Georgia kurzíva, Alegreya Sans bezpatková)
ručně psaný font: Quintessential-Google fonts

Nadpis Playfair Display

Text Georgia

Poznámka  Georgia kurzíva

Poznámka  Alegreya sans

Ručně psaný