Je otevřený vstup do kurzu

ŠKOLA AJURVÉDSKÝCH NÁVYKŮ

V kurzu získáte ucelené know-how o změně návyků, práci s časem a péčí o sebe, které vám přinese do života víc lehkosti a zdraví. Naučte se nové zvyky a denní rituály, díky kterým budete zářit spokojeností a energií.

Váta, Pitta, Kapha a vy

Podle ajurvédy je celý vesmír a tedy i naše tělo tvořeno z pěti základních prvků: prostor (étér), vzduch, oheň, voda a země. Z těchto prvků jsou tvořeny tři základní typy energie váta, kapha a pitta (v ajurvédě se jim říká dóši), které určují naši základní konstituci.

Každý z nás má v sobě všechny tři energie v jedinečném poměru, který určuje tzv. prakrti, to znamená naši přirozenost. Pokud se udržují tyto základní dóši (energie) v poměru, který se co nejvíce přibližuje našemu vrozenému nastavení, podporují zdraví a vitalitu. Pokud se odchylují, mohou způsobit nemoci a jiné komplikace.

Ze tří základních energií vznikají různé kombinace. U většiny z nás není dominantní pouze jedna dóša, ale v drtivé většině jsou to vždy dvě. Takže se můžeme setkat s kombinací váta-kapha, váta-pitta, pitta-kapha a tzv. tridóšická konstituce, kdy jsou všechny tři dóši vyrovnané. Vrozený poměr energií váta, pitta a kapha určuje naše individuální fyzické, mentální a emocionální charakteristické rysy.

Zjištění, jaké je vaše přirozené nastavení, tedy která dóša u vás převládá, je skvělý osobní nástroj, a to jak pro pochopení přirozeně silných a naopak zranitelných míst, tak pro rozpoznání a zlepšení jakýchkoli problémů, které mohou mít vliv na vaše zdraví. Aktuální poměr energií v nás  se neustále mění s podnebím, druhem jídla, naším okolím a životním stylem. Vnímejte, které vlastnosti jednotlivých dóš se vás týkají, jsou to signály, že tato energie je u vás zastoupena ve větší míře, nebo ji máte v nerovnováze.

Rychlý přehled vlastností jednotlivých typů v PDF si zdarma stáhněte ZDE.

Energie v mnoha podobách

Váta obsahuje éterické a vzdušné prvky a ovládá pohyb a komunikaci, je lehká, studená, suchá, hrubá, pohyblivá, jemná a jasná. Je to jemná energie pohybu, a proto je často spojována s větrem. Váta je spojena s kreativitou a flexibilitou, řídí veškerý pohyb- dech, srdeční rytmus, všechny svalové kontrakce, pohyby tkání a komunikaci v celé mysli a nervovém systému.

 

Pitta je tvořena ohněm a vodními prvky a řídí přeměnu, je horká, lehká, ostrá (nebo pronikavá), mastná a tekutá. Pitta není ani pohyblivá ani stabilní, ale šíří se, stejně jako teplo ohně proniká svým okolím nebo jako řeka proudící mezi břehy. Pitta je úzce spjata s inteligencí, porozuměním, trávením a transformací, řídí výživu a metabolismus, tělesnou teplotu a míru porozumění.

 

Kapha je stavební kámen tohoto světa, je tvořena zemí a vodou, je těžká, pomalá, chladná, mastná, hustá, stabilní a zakalená. Kapha poskytuje všem věcem strukturu a pevnost, poskytuje soudržnost potřebnou k udržení určité formy. Kapha také hydratuje všechny buňky a systémy, maže klouby, hydratuje pokožku, udržuje imunitu a chrání tkáně. Kapha je často spojována s láskou a soucitem.

 

Život v rovnováze

Přestože nerovnováha může narušit naše zdraví, naše vrozené nastavení zůstává nezměněné a ovlivňuje všechny oblasti- naše tělo, záliby a nepřátele, naše tendence a návyky, duševní a emocionální stavy, stejně jako naši náchylnost k určitým nemoci.

Během našeho života se naše tělo neustále pokouší o zachování tohoto přirozeného stavu rovnováhy. Optimálního zdraví můžeme dosáhnout, když se co nejvíce přiblížíme a udržíme konkrétní poměr váta, pitta a kapha, se kterým jsme se narodili.

Všechny tři energie jsou pro nás důležité a jedna energie není lepší nebo horší než ostatní. Každá z nich má velmi specifickou roli v těle. To znamená, že když tyto energie nejsou v rovnováze, mohou způsobit zdravotní problémy. Nerovnováha může být způsobena stresem, emočním traumatem, stejně jako špatnou stravou a výběrem životního stylu. Ve většině případů jsou tyto chyby příčinou zvýšení jedné nebo více dóš.

Nerovnováha vzniká vždy zvýšením (přebytkem) v některém ze tří dóš, každá z nich narušuje tělo jiným způsobem a způsobuje jiné zdravotní problémy a tendence k různým nemocem.

Každý máme ale tendenci ke zvýšení v naší hlavní dóše. Jinými slovy, u člověka s hlavními dóšami pitta-kapha bude docházet ke zvýšení dóši pitta a kapha a nebudou se u něj téměř vyskytovat problémy, které způsobuje nerovnováha váty.

Moje vrozená konstituce je váta-pitta. Jako první se u mne dostává z rovnováhy váta a pokud nepodniknu kroky k jejímu snížení, začnou se u mne projevovat i pitta problémy. Potíže, které způsobuje zvýšená kapha se mě téměř netýkají, protože tato dóša se u mne dostává z rovnováhy velmi zřídka.

Rychlý přehled vlastností jednotlivých typů v PDF si zdarma stáhněte ZDE.

 

Katka

Žiji moderním životem, a přesto denně používám principy nejstaršího léčebného systému. Mým cílem je seznámit co nejvíce lidí s ajurvédou, ukázat vám, jak poznání jak to máte právě vy, vám zlepší život ve všech oblastech, od zdraví, dostatek energie až po výběr partnera. Představte si, že bloudíte na širém moři a já pro vás mám kompas i s návodem na použití. Více o mně v mém příběhu. 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů